Tilsyn fra Aalborg kommune

Kommunen skal hvert år foretage et anmeldt og et uanmeldt tilsyn hos os.

Her kan du se seneste tilsynsrapport.