Priser

Børn over 3 år
1600 DKK/måned
Kost 400 DKK/måned

 

Forældrebetaling opkræves gennem Aalborg Kommune. Der betales for 11 måneder hvert år.
Der er mulighed for at søge om økonomisk friplads hos Aalborg Kommune. Søskenderabat gælder som andre steder i Aalborg Kommune. Læs mere på kommunens hjemmeside.

Kost betales forud direkte til børnehaven. Der betales ikke for kost i juli måned.