Priser

 

    Børn over 3 år
Plads   2010 DKK/måned
Kost   400 DKK/måned

Betalingen for pladsen opkræves gennem Aalborg Kommune og følger pt. kommunens takst. Der betales for 11 måneder hvert år – juli er betalingsfri.

Der er mulighed for at søge om økonomisk friplads hos Aalborg Kommune. Søskenderabat gælder som andre steder i Aalborg Kommune. Læs mere på kommunens hjemmeside.

Kost betales forud og direkte til børnehaven. Der betales ikke for kost i juli måned.