Priser

Betalingen for pladsen opkræves gennem Aalborg Kommune og følger kommunens takst. Der betales for 11 måneder hvert år – juli er betalingsfri.

Der er mulighed for at søge om økonomisk friplads hos Aalborg Kommune. Søskenderabat gælder som andre steder i Aalborg Kommune. Læs mere på kommunens hjemmeside.

Vuggestuebørnene betaler ikke for kost i Tusindstrålen. Kostbetalingen ligger her i forældrebetalingen.

Børnehavebørnene betaler for kost ud over forældrebetalingen. Beløbet er 400 kr. pr måned. Kost betales forud og direkte til børnehaven. Der betales ikke for kost i juli måned.