Personale og bestyrelse

I børnehaven er der fastansat èn daglig leder, to pædagoger og en pædagogmedhjælper.

Jette Solborg H. Larsen. Ansat som leder siden 2005. Er uddannet Steinerpædagog, sprogpædagog, daginstitutionsleder og er nu under uddannelse som Familieterapeut hos DFTI i Aarhus. Er medlem af Landsledelsen som repræsentant for region Nordjylland.

Jettes kerneydelse er daglig ledelse (pædagogik, personale og administration). Tæt samarbejdspartner med børnehavens forældrebestyrelse.

Tina Larsen. Ansat siden 2006. Er uddannet pædagog fra Pædagogseminariet i Esbjerg.

Tinas kerneydelse er børnehavens mad (indkøb, sammensætning, tilberedning og udvikling). Alt iht. sundhed og trivsel for det lille barn. En varieret sund kost fyldt med “byggesten”.

Rasmus Hessøe. Ansat siden 2018. Uddannet pædagog fra UCN Nordjylland.

Rasmus´ kerneydelse er haven som pædagogisk tilbud. Planlægning og udførelse af aktiviteter. Pædagogisk tilrettelæggelse iht. naturens gang.

Jonas Laursen er pædagog i Tusindstrålen. Ansat 2021. Jonas er ydermere under uddannelse som friluftsvejleder og bringer denne kompetence ind i Tusindstrålens dagligdag.

Jonas kerneydelse er særligt tilrettelagte aktiviteter i små grupper.

Eva Persson er vores pædagogmedhjælper. Hun er oprindeligt uddannet gymnasielærer. Eva er vores ekstra omsorgsperson og støtte i alle aktiviteter.

Alle ansatte arbejder tæt sammen om alle børn på tværs af vores kerneydelser. Alle arbejder aktivt med læreplanen, forældregruppen, særligt tilrettelagte pædagogiske aktiviteter, pædagogisk udvikling og handleplaner på alle børn.

Personalet søger altid at udvide sine kompetencer og deltager derfor aktivt i videreuddannelser og andre arrangementer, der kan udvide vores menneskesyn og pædagogiske horisont.

Børnehaven har en forældrevalgt bestyrelse. Den siddende bestyrelse er:

Ole (formand), Laura, Kamilla, Gritt, Christina og Nikolaj.