Personale og bestyrelse

I børnehaven er der aktuelt fastansat èn daglig leder, fire pædagoger og en pædagogmedhjælper.

Jette Solborg H. Larsen. Ansat som leder siden 2005. Er uddannet Steinerpædagog, sprogpædagog, daginstitutionsleder og  psykoterapeut med speciale i familier. Er medlem af Landsledelsen som repræsentant for region Nordjylland.

Jettes kerneydelse er daglig ledelse (pædagogik, personale og administration). Tæt samarbejdspartner med børnehavens forældrebestyrelse. 

Tina Larsen. Ansat siden 2006. Er uddannet pædagog fra Pædagogseminariet i Esbjerg.

Tinas kerneydelse er særligt mad (indkøb, sammensætning, tilberedning og udvikling). Alt iht. sundhed og trivsel for det lille barn. En varieret sund kost fyldt med “byggesten”.

Tina er ydermere stuepædagog på Regnbuestuen, hvor både vuggestuebørn og  børnehavebørn er sammen i deres dagligdag.

Rasmus Hessøe. Ansat siden 2018. Uddannet pædagog fra UCN Nordjylland.

Rasmus´ kerneydelse er haven som pædagogisk tilbud. Planlægning og udførelse af aktiviteter. Pædagogisk tilrettelæggelse iht. naturens gang.

Rasmus er også stuepædagog hos børnehavegruppen Solstrålerne.

Maria Jungblutt. Ansat som pædagog siden 2022. Maria er opvokset i Steiner-miljøet. og uddannet til pædagog hos UCN.

Marias kerneydelse er vuggestuebørnene og deres trivsel i en veltilrettelagt dagligdag.

Eva Persson er vores pædagogmedhjælper. Hun er oprindeligt uddannet gymnasielærer. Eva er vores ekstra omsorgsperson og støtte i alle aktiviteter.

Alle ansatte arbejder tæt sammen om alle børn på tværs af vores kerneydelser. Alle arbejder aktivt med læreplanen, forældregruppen, særligt tilrettelagte pædagogiske aktiviteter, pædagogisk udvikling og handleplaner på alle børn.

Personalet søger altid at udvide sine kompetencer og deltager derfor aktivt i videreuddannelser og andre arrangementer, der kan udvide vores menneskesyn og pædagogiske horisont.

Børnehaven har en forældrevalgt bestyrelse. Den siddende bestyrelse er:

Ole (formand), Enya, Michelle, Ditte, Sascha og Elisabeth.