Livet i børnehaven

Tusindstrålens fornemste opgave er at være nærvendende, autentiske og pædagogisk bevidst om det enkelte barn og aktiviteterne i barnets dagligdag. Vi vægter som en stor værdi at vi både i tænkning, tale, følelser og handlinger er efterligningsværdige voksne.

Vi har en fast dags-, uge- og årsrytme, der giver barnet ro, tryghed og forudsigelighed. Vi følger årstiderne og naturens forvandling gennem årstidsfesterne, som har hver sine sanglege, farver, madvarer og helt specifik atmosfære. Vi forbereder os sammen med børnene i ugerne før festerne, så på den måde fylder årstiderne også vores hverdag.

Tusindstrålens tidsbillede er på alle måder cirkulært, traditionsbunden og forudsigeligt. Afvigelserne i det cirkulære er personalets udvikling, evalueringerne i forhold til de pædagogiske tiltag og familiære ændringer i Tusindstrålens brugere.

Eventyrfortælling, sang, kreativitet, leg, bevægelse, fællesskab og praktiske gøremål med efterligningsværdige voksne er dagligdagen i Tusindstrålen. Vores vigtigste pædagogiske arbejdsredskab er relationer, håndværk, kunst og naturen omkring os.