Indskrivning

Venteliste

Tusindstrålen har sin egen venteliste. Interesserede forældre kan blive skrevet på ventelisten ved henvendelse til os telefonisk, på e-mail eller ved personligt fremmøde på info-eftermiddage. Ventelistedokumentet kan også udskrives her fra hjemmesiden og sendes til børnehavens e-mail. Tusindstrålens personalegruppe vurderer hvem fra ventelisten der skal tildeles plads. Dette gøres på baggrund af:  Barnets fødselsår og opskrivningstidspunkt for notering på ventelisten. 

Søskende til børn i Tusindstrålen har fortrinsret.

Det er gratis at blive skrevet på børnehavens venteliste.

Info-eftermiddage

Én gang månedligt bliver der afholdt info-eftermiddage. Her viser vi Tusindstrålen frem for interesserede forældre, svarer på spørgsmål og fortæller om vores pædagogik og dagligdag.

Af hensyn til børnene og personalet tilstræber vi at interesserede forældre kommer til info-eftermiddage, frem for at bestille individuelle tider til besøg i Tusindstrålen. I er meget velkommen til at medbringe hele familien til dette arrangement. Det kræver ingen tilmelding, man møder bare op.

Infoeftermiddage kl. 14.30 til kl. 16:

 2024: 8. januar, 12. februar, 18. marts, 29. april, 27. maj, 24. juni.

Indskrivning og opstart

Har barnet fået tildelt plads i Tusindstrålen, kontakter personalet forældrene og aftaler en opstartsdato. Der aftales også en tid for en opstartssamtale. Det er fortrinsvis Tusindstrålens leder der holder opstartssamtale. Denne samtale foregår ved hjemmebesøg eller i Tusindstrålen.

Vi tilstræber at barnets opstart i hos os bliver så harmonisk som muligt. Derfor laver vi altid individuelle aftaler for indkøring. Her tager vi hensyn til barnets personlighed og trivsel og forældrenes mulighed for/tid til at støtte barnet.

På barnets første dag bliver der udfyldt indmeldelsespapirer og stamkort. Børnehaven videresender indmeldelsesdata til Aalborg kommunes pladsanvisning og herefter er barnet officielt indskrevet i børnehaven.

Økonomisk friplads, søskenderabat m.m. aftales med pladsanvisningen.