Indskrivning

Venteliste

Børnehaven har sin egen venteliste. Interesserede forældre kan blive skrevet på ventelisten ved henvendelse til børnehaven telefonisk eller ved personligt fremmøde på info-eftermiddage. Ventelistedokumentet kan også udskrives her fra hjemmesiden og sendes til børnehavens email.

Børnehavens personalegruppe vurderer hvem fra ventelisten der skal tildeles plads i børnehaven.

Det er gratis at blive skrevet på børnehavens venteliste.

Info-eftermiddage

Én gang månedligt bliver der i børnehaven afholdt info-eftermiddage. Her viser vi børnehaven frem for interesserede forældre, svarer på spørgsmål og fortæller om børnehavens pædagogik og dagligdag.

Af hensyn til børnene og personalet tilstræber vi at interesserede forældre kommer til info-eftermiddage, frem for at bestille individuelle tider til besøg i børnehaven. I er meget velkommen til at medbringe hele familien til dette arrangement.

Infoeftermiddage kl. 14.30 til kl. 16:

På grund af corona-smitte, er informationseftermiddagene midlertidigt aflyst. Vi håber på snarest muligt at genoptage denne mulighed for at besøge os.

Indskrivning og opstart

Har barnet fået tildelt plads i børnehaven, kontakter personalet forældrene og aftaler en opstartsdato. For at bekræfte indmeldelsen betales som sikkerhed et indmeldelsesgebyr – det udgør første måneds kostpenge. Gebyret tilbagebetales ikke hvis forældrene aflyser opstarten.

Vi tilstræber at barnets opstart i børnehaven bliver så harmonisk som muligt. Derfor laver vi altid individuelle aftaler for indkøring. Her tager vi hensyn til barnets personlighed og trivsel og forældrenes mulighed for/tid til at støtte barnet.

På barnets første dag bliver der udfyldt indmeldelsespapirer og stamkort. Børnehaven videresender indmeldelsesdata til Aalborg kommunes pladsanvisning og herefter er barnet officielt indskrevet i børnehaven.

Økonomisk friplads, søskenderabat m.m. aftales med pladsanvisningen.