Dagligdagen

Hverdagene følger også en rytme, som er med til at give forudsigelighed og dermed tryghed for børnene.

En typisk dag begynder med, at børnene ankommer fra kl. 7 til kl. 9.30. Her er der fri leg mens pædagogerne laver forberedelserne til dagens måltid, vel at mærke i den samme stue. Små hjælpende hænder er selvfølgelig velkomne.

Kl. 10 begynder vi vores morgensamling, hvor vi sidder i rundkreds og alle bliver talt og hilst en ekstra gang. Der er plads til at fortælle de vigtige hændelser i ens liv og stille spørgsmål. Morgensamlingens højdepunkt er sanglegen, som varierer efter årstid og højtider. Vi synger og leger hver sangleg i en uge – på den måde kommer børnene til at lære dem.

Efter morgensamling følger dagens aktivitet. Vi har en fast maledag, om torsdagen er der eurytmi på programmet, og vi har også en storebørnsgruppe, som bastler, farver, former og maler en gang om ugen uden de mindre børns “forstyrrelse”. På de andre dage er der fri leg, som om sommeren fortrinsvis foregår ude på legepladsen.

Ca. kl. 12 spiser vi middag, som er et af dagens højdepunkter. Børnene går hver på deres stuer med deres stuepædagoger og lytter til ugens eventyr, som bliver fortalt af pædagogen. Bagefter dækker vi bord i fælleskab og spiser den dejlige mad, vi sammen har tilberedt. Efter middagen hjælper børnene med at rydde op.

Om eftermiddagen bliver de små puttet og de store børn går ud på legepladsen. Senere bliver de små også taget ud, når de vågner, og alle spiser frugt ude på legepladsen ca. 14.30. Bagefter er der fri leg indtil børnehaven lukker.