Indskrivning

Venteliste

Børnehaven har sin egen venteliste. Interesserede forældre kan blive skrevet på ventelisten ved henvendelse til børnehaven telefonisk eller ved personligt fremmøde på info-eftermiddage.

Det er også muligt at få ventelistepapirerne tilsendt pr. email, hvorefter de udfyldes og sendes tilbage til børnehaven. Eller ventelistedokumentet kan udskrives her fra hjemmesiden.

Børnehavens leder vurderer hvem fra ventelisten der skal tildeles plads i børnehaven. Vi tager hensyn til tidspunkt for notering på venteliste, søskende og børnenes fordeling i alder og køn.

Det er gratis at blive skrevet på børnehavens venteliste.

Info-eftermiddage

Én gang månedligt bliver der i børnehaven afholdt info-eftermiddage. Her viser vi børnehaven frem for interesserede forældre, svarer på spørgsmål og fortæller om børnehavens pædagogik og dagligdag.

Af hensyn til børnene og personalet tilstræber vi at interesserede forældre kommer til info-eftermiddage, frem for at bestille individuelle tider til besøg i børnehaven.

Indskrivning og opstart

Har barnet fået tildelt plads i børnehaven, aftaler forældrene med personalet en opstartsdato. Vi tilstræber at barnets opstart i børnehaven bliver så harmonisk som muligt. Derfor laver vi altid individuelle aftaler for indkøring. Her tager vi hensyn til barnets personlighed og trivsel og forældrenes mulighed for/tid til at støtte barnet.

På barnets første dag bliver der udfyldt indmeldelsespapirer og stamkort. Børnehaven videresender indmeldelsesdata til Aalborg kommunes pladsanvisning og herefter er barnet officielt indskrevet i børnehaven.

Økonomisk friplads, søskenderabat m.m. aftales med pladsanvisningen.